Geert van Hugten

  • Geen antwoord.

  • Doordat er zoveel verschillende manieren zijn om te communiceren met de rest van de wereld is het niet altijd duidelijk of er wel iemand luistert. Waarom dragen we een boodschap uit? Wat willen we vertellen, en tegen wie?